Studijní materiály

Prezentace k přednášce Informační služby v geovědách


  1.  Systém výzkumu a vývoje v ČR; Grantové informaceMobility
  2.  Metody přípravy a zpracování geologických vzorků; Laboratorní metody výzkumu
  3.  Knihovna geologie PřF UK
  4. Boolovské operátory (ukázka 1, ukázka 2, George Boole)
  5. Rady pro přípravu bakalářské, diplomové práce či vědecké publikace
  6. Programy na správu citací (např. Mendeley (free), EndNote, RefMan)
  7.  Thesis writing (ÚGP; ÚPSG; ÚGMNZ)
  8.  GIS a webový GIS (přednáška Ing. Sylva Vorlová)
  9.  Jak správně prezentovat; Několik rad, jak správně prezentovat; eClub: Lucie Havlíčková: Jak správně prezentovat?

Komentáře jsou uzavřeny.